2012. október 18., csütörtök

Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

A vörösvári gimi, ahogy a köznyelv hívja, Magyarország legnagyobb német nemzetiségi gimnáziuma és egyetlen német nemzetiségi szakközépiskolája.
A magas szintű nyelvi képzés mellett (a tantárgyak minimum 50%-át oktatják német nyelven) az intézmény célja a német kultúra tradícionális és a szakképzés folyamatosan fejlődő értékeinek képviselete a magyarországi német kisebbség és a többség számára.
Évek óta önálló tantárgy a német nemzetiségi népismeret, 7-12. évfolyamon oktatják, 2005 óta pedig fakultatívan érettségit is lehet tenni belőle. Heti egy órában tanítják a tárgyat német nyelven az adott korcsoporthoz igazodva.
Mindeközben természetesen sok szó esik sváb őseink múltjáról, szokásairól, mindennapjairól: ház, népviselet, ételek, ünnepnapok, népi gyógyászat, vallási élet, ének, zene, tánc.
Ennek keretében sokrétű progamokat szerveznek: előveszik a családi fotóalbumokat, meglátogatják a falumúzeumot, beszélgetnek idősebb emberekkel, régi videofelvételeket néznek, kazettákat hallgatnak, barkácsolnak.
Az iskolai könyvtár gazdag nemzetiségi anyaggal rendelkezik, a diákok és tanárok lapozgathatják a Neue Zeitungot, vagy olvashatnak verseket, történeteket magyarországi német szerzők tollából.
A néprajz mellett történelemmel is foglalkoznak- források, filmek, térképek, elbeszélések segítségével idézik fel a a német elődök életét.
A múltat megismerve a diákok készek arra, hogy foglalkozzanak a jelen kérdéseivel, elsősorban a kisebbségi politikával, külön hangsúlyt fektetve a saját településükre. Sok diák aktív tagja valamely nemzetiségi egyesületnek a saját településén, zenélnek, táncolnak, énekelnek, ezzel is ápolva őseink kultúráját.
 
A nemzetiségi oktatás azonban nem csak ebben az egy tantárgyban nyilvánul meg. A nemzetiségi tartalmak előkerülnek a nyelvórákon, amikor a hétköznapi témákat illetően beszélgetnek őseink életmódjáról is. A német irodalom órákon alsóbb évfolyamokon gyakran a nemzetiségi szerzők művei szolgálnak az irodalmi alapfogalmak megismertetésére. Történelemórán külön hangsúlyt fektetnek a tanárok a magyar-német kapcsolatok alakulására, valamint Magyarország és az itt élő kisebbségek viszonyára. Ének és művészettörténet órán pedig a nemzetiség kulturális kincsét ismerhetik meg a tanulók: a népdalok, zeneszerzők, jeles képzőművészek műveinek ismerete is gazdagítja a nemzetiségről alkotott képet. A „tánc és dráma” tantárgy pedig kitűnően ötvözi az iskola célját: a múlt (néptánc) és a jelen (színdarabok) kapcsolatát, hiszen az a fontos, hogy a diákok őseink kultúráját az ő nyelvükön vigyék tovább, amelyre kitűnő lehetőséget ad a német nyelvű színjátszás.
Hitvallásuk, hogy ezekkel az ismeretekkel és tapasztalatokkal minden diák látóköre bővül, hiszen a német származásúak megismerik őseik kultúráját, a nem német származásúak pedig gazdagítják világképüket.

Honlap:  www.schiller-gymnasium.hu
 
 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kattintás