2012. november 22., csütörtök

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda

A pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda (Rákóczi utca 6.) 1973-ban nyitotta meg kapuit. Jelenleg 100 férőhellyel rendelkezik.
Óvodánkban négy vegyes életkorú csoport működik, melyben testvérek, rokonok, barátok együtt járhatnak óvodába. Az osztatlan szervezésű csoport megoldást jelent a lassabban érő és fejlődő gyerekek óvodai nevelésében.

A pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvodában olyan gyerekeket szeretnénk nevelni, akik életkoruknak megfelelő műveltséggel rendelkeznek, érdeklődnek az őket körülvevő világ iránt, fogékonyak a környezetükben található szépre és jóra. Így váljanak éretté a testi, szociális és értelmi képességek terén a sikeres iskolai beilleszkedésre.
Óvodánk felvállalja a német nyelv és kultúra közvetítését a gyerekek életkori és fejlődési szintjének megfelelően. Célunk könnyebbé tenni számukra az iskolai nyelvtanulást.
1990-ben az óvoda személyi feltételei lehetővé tették, hogy egy kétnyelvű program kerüljön bevezetésre a nevelési-oktatási munkában. Egy német és egy magyar nyelvet közvetítő óvónő dolgozik egy csoportban. Célunk a nyelv személyhez kötése, a gyerekekhez közelálló témák feldolgozása és szituációkra épített mikrocsoportok szervezése. Óvodánkban német munkaközösséget hoztunk létre a nyelvi nevelés színvonalának emelésére, és az óvónők hatékonyabb együttműködése érdekében. Rendszeresen veszünk részt német nyelvterületről érkezett óvodai szakember továbbképzésein.
2004-től a Tempus Közalapítvány által támogatott Socretes Comenius I. közoktatási programban vettünk részt.
 
Célunk, hogy felkeltsük a gyerekek érdeklődését a német nyelv iránt. A családokkal együtt erősítjük a német nemzetiségi hagyományokhoz, szokásokhoz való kötődést, a nemzetiségi identitást. Fontosnak tartjuk, hogy gyerekeink az irodalmi nyelven kívül a vörösvári nyelvjárást is megismerjék, ezért rövid mondókákat, játékokat, dalokat is tanulunk. Óvodai ünnepélyeken, más rendezvényeken a gyerekek svábruhába öltözve adják elő műsorukat.
Óvodánkban nemzetiségi hetet rendezünk, nagyobb hangsúlyt fektetve a hagyományok átörökítésére. Minden nap más tevékenységet tervezünk a gyerekek számára (sütés, tánc, lovaskocsizás, látogatás a Falumúzeumba, kézműves foglalkozás, találkozás idősebb emberekkel).
Óvodánkban állandó kiállítás található olyan tárgyi emlékekből, melyet néhány szülő segítségével hoztunk létre.
 
Honlap: www.nnovi.eu


 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kattintás