2012. november 19., hétfő

Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda

Óvodánk Pilisszentiván község önkormányzatának intézménye. 1947-ben épült, majd ahogy a falu növekedett úgy növekedett igény szerint a csoportok száma. A legutolsó csoportbővítés 2002-ben történt, így ma hét csoportban tudjuk fogadni a gyermekeket.
Óvodánkban már 1970 óta folyik német nemzetiségi nyelvi nevelés. Ma mind a hét csoportunkban ismerkednek gyermekeink a német nyelvvel, a Nemzetiségi Irányelvek alapján. Segítjük a gyermekeket a hagyományok megismerésében, azok ápolásában.
Az óvoda Német Nemzetiségi Óvodaként: óvó-védő, szociális, kétnyelvű nevelő, készség fejlesztő, felzárkóztató személyiség fejlesztő funkciót tölt be.
 

Pedagógiai koncepciónk:
A gyermekek alapvető joga, hogy sajátos szükségleteiknek, állapotuknak megfelelő segítséget kapjanak készségeik, képességeik kibontakoztatásához, személyiségük védelméhez, fejlesztéséhez. Minden gyermek más, minden gyermeket a maga szintje és képessége szerint szükséges nevelni, fejleszteni. Óvodánk inkluzív pedagógiai szemlélete az egyénre szabott gyakorlatban, a folyamatos visszacsatolásban, nyomon követésben realizálódik. Ennek gyakorlatban történő kifejeződése és eszköze a differenciálás, amivel biztosítjuk, hogy minden gyermek a maga ütemében, a maga képességei szerint a lehető leginkább tudjon kibontakozni.
Az óvodai nevelés alapvető kereteiben, a játékot kiemelve, spontán és tervszerű tapasztaláson alapuló tanulással, kétnyelvű környezetben, fejlesztjük a gyermekek készségeit, kompetenciáit, alakítjuk személyiségüket. Ebben a folyamatban a kiindulási alap a gyermek kíváncsisága, mozgásigénye, érdeklődése, mintakövetése, utánzókészsége, kreativitása.
Az óvodások nagyon fogékonyak mindenre, így a nyelvre is. Törekszünk arra, hogy minél teljesebbé váljon a német nyelven folyó kommunikáció, minden nap legyen jelen a gyermekek életében.
Óvodásaink nemzetiségi táncfoglalkozásokon vesznek részt, szakképzett nemzetiségi táncpedagógus vezetésével. Óvodánkban különböző programok is segítik a hagyományok ápolását. A gyermekjátékok, mondókák és dalok, német és sváb nyelven is megjelennek az óvodások műsorában.
Évek óta részt veszünk a Kinderlieder und Tänze című fesztiválon, ahol több óvodával együtt bemutathatjuk kedvelt dalainkat, játékainkat. Ezeken a rendezvényeken intézményünk nemzetiségi ruháit viseljük.
Óvodánkban nemzetiségi napokat tartunk, ahol a tánc és a játékok mellett, sváb ételeket készítünk a gyermekekkel közösen.
Rendezvényeinknek nagy sikere van, melyeken a szülők, a gyermekek és az óvoda dolgozói szívesen részt vesznek.
Programunk osztott és osztatlan csoportban egyaránt alkalmazható. Újszerűsége a készségfejlesztésen alapuló nyelvi nevelés, a gyermekek optimális fejlődése érdekében. Keret feladatokat fogalmazunk meg, melyben az óvodapedagógusok módszertani szabadsága biztosított.
 A gyermek számára úgy teljes „kerek” a világ, ahogyan azt megéli. A felnőtt közvetítésével látja azt szépnek, csúnyának, jónak, rossznak, érzi magát boldognak, boldogtalannak, elégedettnek, elégedetlennek. Ezért meghatározó egészséges fejlődése szempontjából az őt körülvevő felnőttek értékrendszere.
Csoportjaink kedves virágok nevét kapták. Tiszta, esztétikus környezetben fogadjuk a más-más családi környezetből érkező gyermekeket. A fenyves erdő közelsége tág lehetőséget kínál a természeti környezet megismerésére, megszerettetésére, a környezettudatos életmód megalapozására.

Gyermekképünk:
Olyan gyermekek nevelése, akik kötődnek községünkhöz, környezetükhöz. Akik nyitottak, érdeklődőek, önmagukat értékelni tudják, másokat és a másságot elfogadni képesek, együttműködők.
„Minden lehetséges, amit közöen,
szívvel- lélekkel akarunk.”
/Gorkij/


Honlap: www.ovi.pilisszentivan.hu


 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kattintás