2013. február 8., péntek

Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár


Ezzel a bejegyzéssel indítom el új sorozatomat, melyben bemutatom a három település német nemzetiségi önkormányzati képviselőit. A sort a vörösváriakkal kezdem.

Sax László, elnök 

1948.11. 25-én született Pilisvörösváron, tősgyökeres sváb családban. Az általános iskolát szülőfalujában, Pilisvörösváron végezte el, majd kőfaragó-kőszobrász mesterséget tanult. 1973-tól egyéni vállalkozó. 

A környéken is több, a német nemzetiség fennmaradását szolgáló munkája volt: Budaörsön az ótemető német sírköveinek restaurálása, Pusztavámon a kitelepítési emlékmű, Solymáron a betelepülési emlékmű, ill. a helytörténeti múzeum főablakkereteinek restaurálása, Pilisszentivánon Bildstockok restaurálása (a Bem utca sarkán), Budajenőn útszéli kereszt restaurálása.

A rendszerváltozás éveitől szakmai munkája mellett a helyi közéletben is aktív szerepet vállalt. 1994-1998: német kisebbségi önkormányzati képviselő, 1998-2002: önkormányzati képviselő, 1995-től: az Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának tagja, 2011-től: az Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Mandátumvizsgáló, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenségi Bizottságának elnöke. 

Alapító tagja a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórusnak (1989) és a Gradus Egyesületnek (1990), amely úttörő szerepet vállalt Pilisvörösváron a német nemzetiségi óvodai nevelésnek a rendszerváltozás utáni elindításában. Kezdeményezésére emlékezünk meg Pilisvörösváron évről évre a Hősök napjáról.

Az egyházközség munkájában is aktívan tevékenykedik. Jó kapcsolata van a helyi és környékbeli intézményekkel, egyesületekkel, német nemzetiségi önkormányzatokkal. Aktívan részt vett és részt vesz a partnerkapcsolatok ápolásában.


Sax Ibolya, alelnök
 
36 éves, két gyermek édesanyja.

Középiskolai tanulmányait a budapesti Német Nemzetiségi Gimnáziumban végezte (1994), majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem német szakán német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diplomát szerzett (2000). Egyetemi tanulmányai alatt elvégezte a "Magyarországi németek nyelve és kultúrája" c. programot, majd szakfordító, tolmács és idegenvezető végzettséget szerzett.
2001 óta a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata munkatársa, ahol először kulturális referensként, majd 2010-től oktatási referensként dolgozik.

2002 októbere óta tagja (alelnöke) a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzatnak.
1999 - 2007-ig a "Vörösvári Újság" nemzetiségi rovatszerkesztője volt.
Nagyon fontosnak tartja a nemzetiségi hagyományok, a nemzetiségi kultúra és a nemzetiségi (német) nyelv ápolását, a nemzetiségi oktatás támogatását, valamint a nemzetiségi identitástudat erősítését.


Szabóné Bogár Erika

38 éves, 2 gyermek édesanyja, születése óta Pilisvörösváron él.

Középiskolai tanulmányait a budapesti Német Nemzetiségi Gimnáziumban végezte, majd 1999-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem német szakán német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. Egyetemi tanulmányai alatt elvégezte a "Magyarországi németek nyelve és kultúrája" c. programot is, majd fordító - tolmács és idegenvezető végzettséget szerzett.

1999 szeptembere óta a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium tanára, ahol német nyelv és irodalmat, valamint nemzetiségi ismereteket tanít (jelenleg még otthon van a kisebbik gyermekkel).

1998 és 2002 között, majd 2006 óta tagja a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak. Fontosnak tartja a magyarországi németek kultúrájának, identitástudatának megőrzését, a nemzetiségi oktatás fejlesztését.Feldhoffer János

1957.03.23-án született Budapesten. Általános iskolai tanulmányait Pilisvörösváron végezte, majd Budapesten a Váci úti Katona József Szakmunkás és Szakközépiskolában szerszámkészítő szakmát szerzett.

A zene már kiskorától érdekelte. 14 éves korában, 1971-ben a Mauterer zenekar tagja lett. 1978-tól 1980-ig a Zalaegerszegi Helyőrségi Katonazenekarba került sorkatonaként, ahol 1. szárnykürtösként szolgált. A katonazenekarban eltöltött idő meghatározó volt a zenei pályáján. Leszerelése után, 1982-ben átvette a Mauterer zenekar vezetését. 1984-ben megalapította a Pilischer Sramli zenekart, melyben a mai napig aktívan játszik. Kezdeményezésének köszönhetően 1989-ben újjáalakult a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar, mely 2002-ben közhasznú egyesületté alakult. Az elnöki teendőket azóta is ellátja.

Pilisvörösvár közösségét 40 év óta szolgálja zenéjével, kiemelkedő szerepet tölt be az egyházközség és a város zenei életében.

Célja a német nemzetiségi fúvószenei hagyományok megőrzése, a fúvószenei kultúra ápolása, a fiatalabb generációval való megismertetése és továbbadása. Fontosnak tartja a testvérvárosi kapcsolatok gondozását, ápolását, megőrzését. Második ciklusban képviselő a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzatban. Lelkes szervezője testvérvárosunk fúvószenekari találkozóinak.

Elérhetőségük: nno@pilisvorosvar.hu 
A www.pilisvorosvar.hu oldalon a jegyzőkönyvek, dokumentumok és programok is megtekinthetők.

(forrás: www.pilisvorosvar.hu)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kattintás