2013. április 30., kedd

Őrizlek kérő tenyerekkel


Folytatom a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Önkormányzat eddig megjelent helytörténeti és hagyományőrző kiadványainak bemutatását. A Dalkincsünk I. című cd-t már bemutattam egy régebbi bejegyzésemben.Feketéné Ziegler Ágota: Szülőföldem szép határa- Pilisszentiván régi földrajzi nevei I-II

Feketéné Ziegler Ágotának elévülhetetlen érdemei vannak Szentiván helytörténetének, történelmének bemutatásában és a hagyományok megőrzésében, ez a kétrészes kiadvány is ezt bizonyítja. Bemutatja a település utcáinak, területeinek, különböző részeinek régi, pár száz éves évvel ezelőtti elnevezéseit, érdekes adatokkal fűszerezve. Egy igazi unikum Szentiván szerelmeseinek!

"Gyerekkoromban még szinte mindenkit ismertem a faluban. Mostanra duplájára nőtt a lakosok száma, és eltűntek a régi kertek, szőlők, szántók. Egy részük belterület lett, a többin víkendházak vannak. Nincs már bánya sem, és nem „Jó szerencsét!"-tel köszönnek a gyerekek az iskolában... Ha negyven és egynéhány év alatt ennyire más lett minden, akkor évszázadok alatt mennyit változhatott a környék?!"

-----------


Gátas Erzsébet Judit: Fúvószenekarok Pilisszentivánon

"Eleven zenei érzékű lakosságnak nevezi Albert István a német ajkú lakosságot, s valóban ezzel a mondattal jellemezhetjük leginkább a német ajkú közösségeket, így Pilisszentiván lakóit is.
A magyarországi németek hangszeres zenéhez való vonzódásának komoly történelmi gyökerei vannak. Nem elhanyagolható az a hatás és munka sem, amit a Németországból és Ausztriából érkező, esetenként betelepülő zenészek végeztek Magyarország művészi zenei életének megteremtésében."
Szerencsére ez a megállapítás még ma is jellemző a környék zenészeire, lakóira, így ajánlom mindenkinek ezt a hiánypótló és érdekes füzetet, mely a jellegzetes hangszereken túl a zenekarokat is bemutatja.
-----------

Georg Bauer: Egy népcsoport sorsfordító útja Szentivánról a kulmbachi járásba


A szerző előszavával ajánlom minden történelem iránt érdeklő olvasónak Georg Bauer könyvét:
  "A második világháború befejezése óta már, hála Isten­nek, sok év telt el. Egy olyan háború ért véget, amely kimondhatatlan szenvedést és nyomorúságot hozott az emberekre, de a világrendet is kifogatta sarkaiból. Pél­dául 12 millió, sőt még több németet űztek el ősi hazá­jukból és fosztottak meg jogaiktól és vagyonuktól, ezen kívül a magyarországi német nemzetiségüeknek még a második világháborúban való kollektív bűnösséget is felrótták. Magyarországról a második világháború után 225.000 német származású embert űztek el Német­országba. Magyarországon még 220 ezren maradtak akik, mivel a háború után a német nyelv használatát a templomban, az iskolában és a közéletben is megtil­tották, a „néma generációvá" váltak. Ez volt az oka annak, hogy a következő generációk teljesen elfelejtették sváb nyelvjárásukat, illetve azt nem tanulták meg szüleiktől és nagyszüleiktől. Mivel Magyarországon, de különösen Pilis­szentivánon (Sanktiwan), nem történt meg a múlttal való szembenézés, ezért szükségesnek tartom, hogy az ismertetett eseményeket szülőfalunk utókora számára dokumentálva megőrizzem.

Marktleugast, 2002"
 -----------


Hegyeshalmi Hajnalka: A pilisszentiváni római katolikus templom története

Talán kevesen tudják, hogy a templom lélekharangja 1665-ből való, 2003-ban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma védett kulturális örökséggé nyilvánította. Erről is és sok más érdekességről is írt a szerző a templom történetét a XVIII. századtól napjainkig bemutató kiadványban.

-----------


Wurzeln und Flügel- Gyökerek és szárnyak

„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak." (Goethe)

A 2009 áprilisában bemutatott, a betelepülés 285. évfordulójára megrendezett ünnepi műsor leírása, fényképekkel illusztrálva.

-----------


Feketéné Ziegler Ágota: Volt egyszer egy kastély

"Volt egy kastély Szentivánon. Az 1940-es évek után születettek már csak hallomásból tudnak róla. 1945-ben véget ért a II. világháború, új világ kezdődött. Kastélyunk története ekkor ért véget, mert a háború után széthordták. A földdel tették egyenlővé... Mikor épülhetett a kastély, és mit tudunk róla? Ennek próbálunk nyomába eredni."

A Volt egyszer egy kastély jelenleg nem kapható!

A kiadványok megvásárolhatók a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjainál:

Mirk Mária mirkmari@freemail.hu
Marlok Gyuláné 367 146 ill. marlokgy@t-online.hu
Kőnigné Drevenka Mária 368 203
Nagy-Szakáll Ferencné 367 125.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kattintás