2014. október 10., péntek

Német nemzetiségi képviselőjelöltek, Pilisszentiván


Október 12-én 5 évre nemzetiségi önkormányzatot is választunk. Bízom benne, hogy minél többen elmennek és leadják voksukat!

Pilisszentivánon 5 nemzetiségi képviselőjelölt indul, nagy örömmel mutatom be őket blogom hasábjain is. Biztos vagyok benne, hogy fáradhatatlanul és lelkesen fognak tevékenykedni a sváb kultúra és hagyományok ápolásában, fenntartásában, ahogyan az eddigi NNÖ is tette.


Figura Krisztina vagyok, és bizonyára sokan nem ismernek, mert csak tíz éve élek Pilisszentivánon férjemmel (Bubrovszky Géza) és két gyermekemmel. 1972-ben születtem Mohácson és egy Baranya megyei településen, Bólyban nőttem fel egy sváb családban. Az általános iskola befejezése után a pécsi Leőwey Klára Gimnázium Német nemzetiségi tagozatának egyik két tannyelvű osztályában folytattam a tanulmányaimat, ahol az érettségivel együtt felsőfokú nyelvvizsgát szereztem. 

Meghatározó évek voltak ezek az életemben, mert a gimnázium alatt szilárdult meg szoros kötődésem a német kisebbséghez. Ez előtt is sváb család szokásai szerint éltünk, fontos volt a hagyományok és a nyelv ápolása, de ekkor éreztem először azt, hogy ezen dolgok fennmaradásáért szélesebb körben is tennem kell. Ezért ott voltam 1989 decemberében Pécsett, a Magyarországi Ifjú Németek Közössége (GJU) megalapításánál, majd a következő tíz évben a szervezetért dolgoztam és egy évig ügyvezetője is voltam. Feladataim közé tartozott rengeteg program, tábor, cserekapcsolat, tréning, továbbképzés, ifjúsági találkozó megszervezése, kulturális műsorok levezetése, versenyek lebonyolítása, pályázatot elkészítése, a nemzetközi kapcsolatok kialakítása más kisebbség szervezeteivel és a német kisebbség fiataljainak képviselete. 

Ebben az időben rendszeresen – ma már csak ritkábban – publikáltam cikkeket a Neue Zeitung című hetilapban és a Deutscher Kalender-ben a magyarországi német fiatalok helyzetéről. Mindeközben elvégeztem a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a német nemzetiségi-turizmus szakokat, és mint német nyelv és irodalom nemzetiségi szakos középiskolai tanár valamint turizmusszervező és turizmus tanár diplomáztam. A diplomám megszerzése után is az egyetemen maradtam és tanári pályámat egyetemi tanársegédként kezdtem a Német Nyelvészeti Tanszéken, ahol az oktatás mellett több, a német kisebbség helyzetét, nyelvét és történetét vizsgáló kutatásban vettem részt. Az alkalmazott nyelvészeti doktori program elvégzése során a szülőfalum németségének helyzetét, nyelvhasználatát, nyelvi változatainak fejlődését és az identitástudat kialakulását, változását és típusait kutattam. 
Az egyetemen eltöltött 10 év után változásra volt szükségem és ki szerettem volna próbálni magam más területen is, ezért a pilisvörösvári Friedrich-Schiller Gimnáziumban kezdtem tanítani német nyelvet, népismeretet és erkölcstant. Az elmúlt években is rengeteg német nemzetiségi program megszervezése és lebonyolítása fűződik a nevemhez a gimnáziumban, több diákot készítettem fel német nyelvi és népismereti versenyekre, nyelvvizsgákra, OKTV-re és szívesen veszek rész országos versenyek zsűrijében is.

Úgy éreztem az elmúlt években, hogy ha a napjaim nagy részét Pilisvörösváron töltöm, akkor nem jut időm és erőm arra, hogy aktívan részt vegyek Pilisszentiván közéletében, kulturális és egyházi programjain, ezért az idei tanévtől a helyi német nemzetiségi általános iskolában dolgozom némettanárként. Jó példa állt előttem és láttam az elmúlt tíz évben a Bubrovszky családban, hogy például a „nagymama” - Manyika - milyen lendülettel dolgozik a nyugdíjas egyesületben, milyen intenzitással szervezik lelkes nyugdíjasok maguknak a kulturális, közösségi és nemzetiségi programokat, milyen összetartóak és segítőkészek egymással, és minden rendezvényen lehet számítani rájuk. Jó lenne ezt a mentalitást a település egészére és más korosztályokra is kiterjeszteni.

Nagyon fontos számomra, hogy gyermekeink és fiataljaink is megismerjék a német kisebbség múltját, sorsát, kultúráját, hagyományait és nyelvét, ezért szeretnék a következő években kisebbségi önkormányzati tagként dolgozni. Az a vágyam, hogy minél több fiatal nézzen szembe származásával, gondolkodjon el az identitásán – bármilyen legyen is az – vállalja hovatartozását, használja a német nyelvet, valamint jöjjön el a közösségteremtő és közösségerősítő programokra. A további rendezvényeken is nagyon számítunk az idősebb, tapasztalt korosztályra, hisz tőlük tanultunk meg mindent, ők adták át nekünk tudásukat és vezettek el idáig. Azt gondolom, hogy egy település élete akkor teljes, ha abban idős és fiatal, őslakos és „ide költözött”, német és magyar részt vesz, mert csak együtt, közösen, egymástól tanulva érhetjük el céljainkat…    

Gátas Anna


„Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme”

(Thomas Morus)
1986. szeptember 17-én születtem Budapesten. Tanulmányaimat a pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskolában kezdtem. Az általános iskola elvégzése után a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnáziumban érettségiztem, német nyelvből emelt szinten. Az érettségi után a Budapesti Gazdasági Főiskola idegenforgalmi és vendéglátóipari szakán tanultam, ahol idegenforgalmi szakmenedzser képesítést szereztem. Majd a Szent István Egyetem gazdaságtudományi szakán végeztem közgazdászként 2010-ben. A diploma megszerzését követően egy osztrák cégnél dolgoztam értékesítési asszisztensként. Immáron két éve a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatánál vagyok titkárságvezető.

Pilisszentivánon élek születésem óta. Szeretek itt élni, sok fiatallal ellentétben nem vonz a város dübörgése. Úgy gondolom most jött el az idő, hogy ne csak élvezzem a község által nyújtott lehetőségeket és kiváltságokat, szeretnék tenni a faluért, a közösségért. Származásom és neveltetésem miatt gyerekkorom óta érdekel a nemzetiségi kultúra. Szüleimnek és nagyszüleimnek köszönhetően a német nemzetiséghez való tartozás része az életemnek.
Fontosnak tartom a nemzetiségi hagyományok, a nemzetiségi kultúra és a nemzetiségi nyelv ápolását. A nemzetiségi oktatást, valamint az identitástudat erősítését.

Jelenlegi munkám kapcsán látom, hogy egyre több feladat hárul a nemzetiségi önkormányzatokra. Szükség van a fiatalos lendületre és szakmai tapasztalatokra. Hangsúlyt kell fektetni az egyesületek, az intézmények és az önkormányzati hivatal egymáshoz és a nemzetiségi önkormányzathoz való kapcsolatára. Ehhez elengedhetetlen az egymás iránti tisztelet, segíteni akarás és a rendszeres kommunikáció. A fiatal és az idősebb korosztályra egyaránt odafigyelve kell alakítani a céljainkat. Minden korosztályt megszólító programok szervezésével törekednünk kell az utánpótlás biztosítására, a fiatalok érdeklődésének felkeltésére. Mindehhez úgy gondolom szükségünk van az előttünk járó generáció tapasztalatára és meglátásaira. Ezért is szeretném kérni a leköszönő Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjait, hogy észrevételeikkel segítsék a leendő testület munkáját.

Fontosnak tartom továbbá, hogy nagyobb nyilvánosságot kapjon a nemzetiségi önkormányzat. Jónak tartanám ha a helyi újságban rendszeresen megjelenne egy beszámoló az aktuális eseményekről, valamint saját honlap létrehozásával biztosíthatnánk a könnyebb és gyorsabb kapcsolattartást és információáramlást.
Eddig megszerzett tudásomat és tapasztalataimat a nemzetiségi célok megvalósításának érdekében kívánom az egész falu javára fordítani.
Mit freundlichen Grüßen:

Gátas Anna


Klencsák István

1972-ben születtem, azóta Pilisszentivánon élek. A felmenőim között megtalálható Pilisszentiván és Pilisvörösvár szinte összes első német telepese . Nős vagyok, feleségem is szentiváni. 2 gyermekem van. A Pilisszentiváni Általános Iskola elvégzése után az akkori Landler Jenő Szakközépiskolában érettségiztem, majd számítástechnikai technikusi képesítést szereztem. Jelenleg rendszergazdaként dolgozom.

Családom generációk óta aktívan részt vett és vesz a falu társadalmi és kulturális életében. Húgom tagja volt a falu első német nemzetiségi önkormányzatának, és egy ideig főszerkesztője a Szentiváni újságnak. Édesanyám a helytörténeti egyesület keretén belül kutatja a falu múltját, több helytörténeti kiadvány létrehozásában közreműködött szerzőként, vagy szerkesztőként. Jómagam társadalmi feladatként a PKKA kuratóriumának tagja vagyok.  
A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Tánccsoport aktív tagjaként 20 éve részt veszek nemzetiségi kultúránk megőrzésében, népszerűsítésében Magyarországon és külföldön egyaránt.  Már gyerekeim is táncolnak az iskola tánccsoportjában. Tagja vagyok a solymári Kompanei színjátszó csoportnak is, melynek egyik célja a sváb nyelv életben tartása.  

Fontos feladatnak tartom hagyományaink átadását a fiatalabb generációnak, mert csak így tudjuk megőrizni az elődeink által ránk hagyott értékeket, és ezáltal megoldani a hagyományőrző csoportok utánpótlását is.  Ugyanolyan fontos, hogy a más hagyományokon nevelkedett emberekkel is megismertessük és megszerettessük nemzetiségünk hagyományait és kulturális értékeit.


Óvári Sándor

1954-ben születtem tősgyökeres német nemzetiségi családban, 1958-ig Pilisvörösváron, azóta Pilisszentivánon lakom. Okleveles villamos üzemmérnök vagyok, jelenleg az áramszolgáltatás területén dolgozom. Két gyermekem, és két unokám van. Német nemzetiségem sosem tagadtam meg, annak ellenére sem, hogy nagyapám 1936-ban az akkori elvárások miatt vezetéknevét (Ostheimer) magyarosítani kényszerült.

A Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület alapító tagjaként a Pilisi Szénbányák emlékhonlapját, önkéntes alapon pedig Pilisszentiván és Marktleugast 25 éves partnerkapcsolatának honlapját szerkesztem, évek óta lehetőségeim erejéig segítem a nemzetiségi önkormányzat munkáját, részt veszek rendezvényeiken, programjaikon.

Elengedhetetlenül fontosnak tartom nemzetiségi hagyományaink és kultúránk életben tartását, átörökítését utódaink számára, örömmel látnám, ha fiataljaink már kisgyermekkorukban második, akár anyanyelvi szinten újra ismernék a német nyelvet.

A nemzetiségi tudat megmaradása érdekében a település eddig is gazdag nemzetiségi programjai és eseményei fenntartása (esetleg bővítése) mellett kiemelt feladatunk a nemzetiségi óvodai és iskolai oktatás továbbfejlesztése, a nemzetiségi honlap létrehozása, az információáramlás korszerűsítése, a német nemzetiségi településekkel az együttműködés jobbítása.

Amennyiben támogatja, fontosnak tartja egyre fogyó nemzetiségünk fennmaradását, kérem, jöjjön el október 12-én, és szavazzon! 


Richolm Erik

1993-ban születtem Budapesten. Az általános iskola elvégzése után a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnáziumban folytattam tanulmányaimat, ahol német felsőfokú nyelvvizsgát szereztem. 2011 óta a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója vagyok környezetgazdálkodási agrármérnök szakon. Jelenleg szakdolgozatomat írom.

Születésem óta Pilisszentivánon élek, családom mind anyai, mind apai ágon sváb származású. Büszke vagyok sváb őseinkre, akik hagyományaikat, szokásaikat, nyelvüket, vallásukat megőrizték számunkra. Fontosnak tartom, hogy ez a folyamat ne szakadjon meg és időben felismerjük a továbbadás szükségességét.

Ismerem a sváb kultúrát, szívesen éneklem a sváb dalokat és táncolok a hagyományos fúvószenére. Emellett érdekel a családfakutatás és településünk helytörténete. Gyerekkorom óta aktívan részt veszek a falu rendezvényein. 2007-től néhány éven keresztül tagja voltam a Pilisszentiváni Német Nemzetiségű Vegyeskórusnak. Gimnáziumi tanulmányaim alatt a Pa-Thália színtársulatnak tagjaként német nyelven adtunk elő színdarabokat. 2010 óta a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Tánccsoportban táncolok, mellyel mind hazai, mind külföldi meghívásoknak eleget teszünk. A 2011-es megalakulás óta tagja vagyok a solymári Kompanei amatőr színtársulatnak, amely különlegessége, hogy a darabokat sváb nyelven adja elő a több településről verbuválódott társaság. Eddig négy darabot mutattunk be, melyeket a pilisszentiváni közönség is láthatott.

Döntésemet, hogy a nemzetiségi választáson elindulok, azért hoztam meg, mert úgy érzem, ötleteimmel, elképzeléseimmel és tenni akarásommal segíteni tudnám a Német Nemzetiségi Önkormányzat munkáját.

Fontosnak tartom, hogy a jövőben több fiatal vegyen részt a kultúrcsoportjaink munkájában. Ennek elérése érdekében olyan, a nemzetiségi kultúrával kapcsolatos közösségi élmények átélése szükséges, amelyek megfelelő motivációt adnak a fiataloknak ahhoz, hogy svábságukat büszkén vállalják mások előtt. Véleményem szerint így biztosítható a stabil utánpótlás.

Az óvoda, az általános iskola és zeneiskola nemzetiségi jellegének megőrzése, a hagyományőrző munka támogatása az ének, a zene és a tánc terén fontos feladat, mert a fiatalok az otthonról hozott identitástudatukat itt fejleszthetik tovább, és tölthetik meg új tartalmakkal.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat az előző években gazdag programkínálatot nyújtott. Szeretném, ha a jövőben is az ünnepeink, jelentősebb eseményeink alkalmával hasonló rendezvények kerülnének megtartásra. Fontosnak tartom a rendezvények szervezésénél, hogy igazodjunk a különböző korcsoportok igényeihez.

Úgy gondolom, célszerű lenne a környékbeli települések nemzetiségi kultúrcsoportjaival, német nemzetiségi önkormányzataival egyes programok közös szervezése, mert az összedolgozás során a lehetőségeink bővülnének, valamint egymást megismerve erősíthetnénk összetartozásunkat.

A következő ciklusban a német nemzetiség érdekeit szeretném szolgálni. Ehhez kérem az Ön bizalmát!Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kattintás