2014. február 25., kedd

Német nemzetiségi óvodapedagógus kerestetik


Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda
Óvodai nevelés

német nemzetiségi óvodapedagógus
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                     
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2084 Pilisszentiván, Óvoda utca 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                     
Pályázati feltételek:
§         Főiskola, Német nemzetiségi óvodapedagógus,
§         Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
§         pályakezdő is - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
§         Alap szintű Internetes alkalmazások,
§         Erkölcsi bizonyítvány, diploma másolata, önéletrajz
Elvárt kompetenciák:
§         Kiváló szintű Együttműködő készség, tolerancia, közösségi munkára alkalmasság,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§         Erkölcsi bizonyítvány, diploma másolata, önéletrajz
 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 30.
 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Brandhuberné Keszléri Gyöngyvér nyújt, a 26 367 352 -os telefonszámon.
 

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda címére történő megküldésével (2084 Pilisszentiván, Óvoda utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/2014 , valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi óvodapedagógus.
§         Elektronikus úton Brandhuberné Keszléri Gyöngyvér részére a ovoda@pilisszentivan.hu E-mail címen keresztül
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 5.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kattintás